Ręczne cięcie blachy – jakie narzędzia mają zastosowanie?

Cięcie blachy to obróbka, która uwzględniona jest w procesie kształtowania blachy. Proces ten polega na poddawaniu odpowiedniemu przetworzeniu handlowych arkuszy blaszanych. W wyniku tego działania powstają elementy, które nadają się do tego, by umieścić je w obiekcie.

Wyróżnia się ręczne i maszynowe cięcie blachy. W poniższym artykule omówione zostanie pierwsze z wymienionych rodzajów obróbek.

W tym miejscu wspomnieć wypada jedynie, iż maszynowa obróbka blachy jest niemal jedyną formą stosowaną w profesjonalnych zakładach i warsztatach. Tutaj sprawdzają się między innymi zmechanizowane nożyce ręczne, żłobiarki, mechaniczne nożyce gilotynowe, wreszcie – nożyce krążkowe. Te wszystkie urządzenia zostaną omówione szczegółowo w osobnym artykule.

Nożyce do cięcia blachy – co warto o nich wiedzieć?

Wyróżnia się nożyce ręczne oraz nożyce ręczne stołowe. Pierwsze z wymienionych nadają się do dokonywania cięcia blach, których grubość nie przekracza 1 mm. Jest to narzędzie bardzo często stosowane. Wypada nadmienić, iż kształt oczekiwany w wyniku cięcia będzie determinował to, po jaki rodzaj narzędzia należy sięgnąć. Poszczególne nożyce mogą różnic się rodzajem (nożyce lewe, nożyce prawe), wielkością oraz kształtem. Podczas pracy dobrze jest zwracać uwagę na ułożenie szczęki narzędzia. Niezbyt dobrze jest, gdy przykrywa ona wytrasowaną linię. By uniknąć sytuacji, w której arkusz wysunie się z narzędzia, o co nietrudno, warto zadbać, by szczęki miały odpowiednie rozwarcie. To powinno oscylować pomiędzy 9 a 14 stopni.

Nożyce ręczne a stołowe nożyce ręczne

O ile nożyce ręczne z powodzeniem mogą być używane do wykonania zarówno cięcia kształtowego, jak i prostoliniowego, o tyle stołowe nożyce ręczne nadają się jedynie do cięcia prostoliniowego. W przypadku tego narzędzia obróbkę można zrealizować w dwojaki sposób. Tutaj kluczowa jest kwestia wykorzystania listwy oporowej. Jeżeli fachowiec decyduje się ją wykorzystać, nie ma konieczności poddawania trasowaniu miejsca, w którym ma przebiegać cięcie. Natomiast cięcie bez wykorzystania linii oporowej skutkuje koniecznością trasowania linii, po której ma przebiegać cięcie.

Cięcie przy użyciu listwy polega na tym, iż wysuwa się ją na tyle, ile wynosi szerokość wycinanego fragmentu arkusza blachy. Jeśli więc występuje konieczność wycięcia wielu pasków o takim samym wymiarze, ta opcja obróbki sprawdzi się doskonale.

W kształtowaniu blachy przy użyciu nożyc stołowych ręcznych bez zastosowania listwy oporowej kluczowa rolę odgrywają prowadnice. Zlokalizowane są one na płycie stołu. Co ważne, wykorzystując śruby mocujące i wykroje, możliwe jest oczekiwane ustawienie tychże prowadnic. Dzięki temu efektywnie wspomagają one proces przesuwania blachy w stronę noży.

Jak ciąć blachę miękką?

Do ręcznego cięcia blachy miękkiej (tu przykładem może być blacha cynkowa) służy nóż na podkładzie. Do wykonania obróbki w tym zakresie niezbędny jest, rzecz jasna, stół blacharski. Arkusz blachy, który ma być poddany cięciu, należy położyć na stole. Stalowy liniał wystarczy przyłożyć przy wytrasowanej linii. Wzdłuż liniału fachowiec przeciąga nóż-przecinak, określany mianem kroika. Ważne, aby w trakcie obróbki liniał się nie przesuwał. W tym celu powinien on być solidnie przyciskany do blachy. Stosując te wszystkie zasady, można mieć pewność, iż krawędzie obrabianej blachy będą równe.

Cięcie blachy twardej – jakie narzędzia stosować?

Do cięcia blachy twardej potrzebny jest przecinak, młotek oraz pilnik. Ten ostatni umożliwia zadbanie o odpowiednią gładkość przełomu – pomaga zniwelować ewentualne nierówności. Uprzednio, przy wykorzystaniu przecinaka, dokonuje się cięcia wzdłuż linii wytrasowanej. Podczas przesuwania przecinaka, należy wykonywać odpowiednie uderzenia młotkiem.

Podsumowując, nożycami ręcznymi można przecinać blachę prostoliniowo lub po okręgu. Natomiast nożyce stołowe stosuje się z lub bez listwy oporowej. Nóż na podkładzie nadaje się do blachy miękkiej, podczas gdy za twarda blachę najlepiej zabierać się w towarzystwie przecinaka.

Rozmaite maszyny do obróbek blacharskich znaleźć można w ofercie PROD-MASZ, przedsiębiorstwa wiodącego na rynku maszyn dekarskich. Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem 693 220 270.