O ręcznym cięciu blachy słów kilka

Do jego przeprowadzenia wykorzystać można między innymi przecinak lub nożyce ręczne. Na co zwrócić uwagę w kontekście ręcznego cięcia blachy?

Wyróżniamy dwa rodzaje cięcia blachy: ręczne oraz maszynowe. W poniższym artykule przedstawiono pokrótce, na czym polegają czynności z użyciem przecinaka czy nożyc ręcznych. Co warto wiedzieć o poszczególnych typach ręcznego cięcia arkusza blachy?

Przecinak sprawdzi się w przypadku blachy twardej. W celu wykonania perfekcyjnego cięcia na określonym arkuszu należy starannie przesuwać narzędzie wzdłuż wytrasowanej linii, wykonując uderzenia młotkiem. Następnie ewentualne nierówności w okolicach przełomu można zniwelować sięgając po pilnik.

Cięcie blachy miękkiej i twardej

Miękką blachę można z powodzeniem ciąć ręcznie nożem na podkładzie. Arkusz, który ma być poddawany omawianej czynności, należy położyć na stole blacharskim. Nóż-przecinak, określany także jako kroik, jest przeciągany wzdłuż liniału, ułożonego przy wytrasowanej linii. Liniał w żadnym wypadku nie może się w trakcie pracy przemieszczać – ważna jest zatem dbałość o solidne jego przytrzymywanie podczas cięcia.

Do cięcia blachy, której grubość nie przekracza 1 mm stosuje się nożyce ręczne. Rozpowszechnionym zabiegiem przy ich użyciu jest cięcie kształtowe i prostoliniowe. Wykonując wskazane kształtowanie należy dbać o to, by nie dochodziło do zasłonięcia wytrasowanej rysy przez szczękę nożyc. A jaki rodzaj nożyc będzie najbardziej odpowiedni? Odpowiedź na to pytanie determinuje typ cięcia, który ma być wykonany. Do wyboru są nożyce o różnych gabarytach i kształtach. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, czy sięgniemy po narzędzie prawe, czy też lewe. By uniknąć sytuacji, w której blacha poddawana cięciu, wysuwa się z nożyc, warto postawić na odpowiedni kąt rozwarcia szczęk. Mowa o przedziale od 9 do 14 stopni.

Stołowe nożyce ręczne a cięcie prostoliniowe blachy

Jeżeli chodzi o stołowe nożyce ręczne, to przy ich użyciu można przeprowadzić cięcie prostoliniowe na dwa sposoby – z wykorzystaniem listwy oporowej i bez jej użycia.

W przypadku pierwszej metody, która nie wymaga uprzedniego trasowania linii cięcia, listwę wysuwa się od strony noża na oczekiwaną szerokość ciętego pasa. Dzięki temu, gdy poddajemy obróbce większą liczbę arkuszy, a wszystkie muszą mieć taką samą szerokość, opcja ta okazuje się szczególnie skuteczna i efektywna.

Należy nadmienić, że cięcie drugim sposobem nie jest możliwe bez wytrasowania miejsca planowanego cięcia.