Pokrycie dachów a blacha cynkowa

Jednym z materiałów używanych jako pokrycie dachów jest blacha cynkowa. Wyróżnia ją lekkość i trwałość.

Blacha cynkowa jest popularnym materiałem jeżeli chodzi o pokrycie dachów. Jest on lekki i łatwy w montażu, a także dość trwały. Cynk chroni drewno przed korozją i ma naturalną zdolność do utrzymywania się w czystości. Niektóre rodzaje blach cynkowych można również malować, co dodaje estetycznego elementu do twojego domu lub budynku.

Jaką rolę pełni pokrycie dachów?

Dach pełni rolę ochronną, chroniąc dach przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz, śnieg czy słońce. Może on również zmniejszyć hałas wychodzący z domu.

Funkcje dachu

Poszczególne funkcje mogą się różnić w zależności od tego, z jakiego rodzaju konstrukcją dachu mamy do czynienia. Dachy można pokrywać różnymi materiałami, takimi jak drewno, metal, tworzywa sztuczne lub cement. Dach musi zapewniać ochronę przed warunkami atmosferycznymi, gwarantować izolację termiczną i akustyczną oraz powinien stanowić istotny element estetyczny. Wybór odpowiedniego materiału do ułożenia na dach zależy od rodzaju budynku, klimatu i innych czynników.

Ważna rola dachu

Solidny dach znacząco wpływa na bezpieczeństwo domu. Dach chroni przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak śnieg, deszcz i wiatr. Dodatkowa ochrona może być konieczna w przypadku budynków wystawionych na działanie siły wiatru lub trzęsienia ziemi.

Rodzaje dachów

Pokrycie dachów można wykonywać z różnych materiałów, takich jak drewno, metal, tworzywa sztuczne i wełna mineralna. Z powodzenie może być także wykorzystana mieszanka tych materiałów.

Dachy mogą być płaskie lub skośne. Płaskie dachy często spotyka się w klimatach tropikalnych, ponieważ łatwo je utrzymać w czystości i chronią one przed upałem. Skośne dachy są częste w klimatach o większej ilości opadów, ponieważ lepiej odprowadzają one wodę.

Dach z blachy cynkowej, czyli cynkowe pokrycie dachów

Większa trwałość względem blachy stalowej to wyróżnik blachy cynkowej. Jeżeli nie jest ona narażona na oddziaływanie miejskiego dymu, to nie ma konieczności wykonywania na niej prac konserwacyjnych. W konsekwencji blacha cynkowa sprawdzi się wszędzie tam, gdzie powietrze nie jest zanieczyszczone. Chodzi głównie o dym generowany przez piece węglowe i na koks. Omawiany materiał może mieć więc zastosowanie na terenach o czystym powietrzu. Typowym parametrem blachy cynkowej jest wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej. Należy więc zadbać, by złącza dawały możliwość skracania czy wydłużania poszczególnych arkuszy. Na wyższą kruchość blachy cynkowej ma wpływ niska temperatura.

Elektroliza w przypadku blachy cynkowej

Aby nie doszło do zjawiska elektrolizy, arkusze blachy cynkowej nie powinno się układać na wilgotnym betonie, tynku. Nie jest wskazany również kontakt arkusza z materiałami, które zawierają siarkę. Tego typu elementy trzeba powlec lepikiem asfaltowym przed przystąpieniem do krycia dachu.

Rozkład elektrolityczny to zjawisko niepożądane. Dochodzi do niego, gdy nieizolowane inne metale mają kontakt bezpośredni z blachą cynkową, a pomiędzy nie dostaje się na przykład zakwaszona woda lub inny elektrolit.

Połączenia na zwoje i zakłady a dachy z blachy cynkowej

Najpowszechniejszą metodą, jaką wykonuje się dachy z blachy cynkowej, jest metoda na zwoje w szwach prostopadłych do okapu oraz na zakłady. W przypadku wykonywania zwojów biegnących wzdłuż krawędzi o większej długości poleca się uwzględniać kierunki wiatrów występujących najczęściej. Średnica tych zwojów oscyluje w przedziale od 15 do 20 mm.

Na etapie rozpoczynania takich prac jak krycie pasa usztywniającego, pasa okapowego należy mieć na uwadze wymagania, które mają zastosowanie krycia na rąbki stojące i leżące. To samo odnosi się też do sposobu układania arkuszy i odchyłek.

Zastosowanie luźnych zakładów – równoległe złącza do okapu a pokrycie dachów

W przypadku równoległych złączy do okapu wykorzystywane są luźne zakłady. Ich szerokość powinna wynosić przynajmniej 70 cm. Należy zadbać o to, by poszczególne arkusze przylegały do siebie wyłącznie krawędziami. W tym celu w stronę dołu powinny być zaginane dolne brzegi arkuszy. Mowa o tych, które umiejscawia się nad połączeniem.

Rola łapek z blachy ocynkowanej

W jaki sposób blachę przyczepia się do podkładu? Do tego celu wykorzystuje się łapki z blachy ocynkowanej. Jej grubość mieści się w przedziale od 0,5 do 0,6 mm. Ponadto w użyciu są także gwoździe. Zwój, który określa się jako gładki, jest podpierany przez łapki. Na wspomniany gładki zwój naciąga się się zwój odbity, inaczej odgięty.

Proces układania pokrycia dachowego należy zacząć od środka w przypadku, w który przeprowadza się krycie dachu o długich połaciach na zwoje. Przy wykonywaniu pokryć dachowych trzeba wyodrębnić szeregi arkuszy. W pierwszym z nich w arkuszach obydwa zwoje kieruje się ku górze. Pozostałe szeregi charakteryzują się tym, że zawarte w nich arkusze mają zwoje gładki oraz odbite.

Krótki dach a układanie arkuszy

Warto nadmienić, że inaczej sprawa wygląda, gdy mamy do czynienia z niezbyt długim dachem. Porycie dachu układa się, startując od jego szczytu. Każdy jeden arkusz posiada dwa zwoje. Jeden gładki na jednej krawędzi i jeden odbity na drugiej krawędzi.

Metoda łączenia na rąbek stojący podwójny z uwzględnieniem częściowego przypłaszczenia zwojów też może mieć zastosowanie w przypadku pokrycia dachowego z blachy cynkowej. Tego typu rozwiązanie można wykorzystywać na kalenicy i narożach.

Rola zwijarek a pokrycie dachów

Zwijarki okazują się nieodzowne do przygotowania arkuszy blachy przeznaczonych do wykonania połączeń na zwoje. Wspomniane urządzenia umożliwiają wywijanie zwojów na dłuższych krawędziach arkuszy.

Zwijarka PROD-MASZ a pokrycie dachów

Bardzo ważne jest to, by nie doprowadzić do zbyt ciasnego przylegania do siebie połączonych arkuszy w szwach poziomych. Takie ułożenie prowadzi do występowania zjawiska włoskowatego podciągania wody. O czym zatem należy pamiętać podczas pracy? Konieczne jest delikatne wygięcie ku górze dolnych brzegów arkuszy blaszanych. W ten sposób ponad szwem arkusz górny minimalnie odchyla się w górną stronę. Przy czym istotne jest, by w szwie poziomym dolny arkusz przylegał do górnego arkusza wyłącznie krawędzią.

Firma PROD-MASZ ma w swojej ofercie wytrzymałe i niezawodne zwijarki.

Montaż i funkcja języków a pokrycia dachowe

Jak uniknąć poderwania blachy przez wiatr? Do tego celu służą języki. Należy je przymocować po dwa w odległości ćwiartki szerokości blachy licząc od krawędzi bocznych. Można je znaleźć na spodzie blachy w okolicy jej dolnego brzegu. Dolna krawędź języków powinna za każdym razem wystawać na mniej więcej 1 cm mierząc ku dołowi względem szwu.

Całą szerokość języków trzeba przymocować do arkuszy. Wypada nadmienić, że są one zawsze oparte o deskowanie.

Arkusze przykalenicowe a pokrycie dachów

Łączenie bez języków będzie miało natomiast miejsce w przypadku arkuszy przykalenicowych, których długość nie przekroczy 50 cm. W takim przypadku należy wdrożyć łączenie z kryciem połaci dachowej na zakłady. Ich rozmiar nie może być mniejszy niż 10 cm. Na szwy przerywane mocuje się, lutując, te mniejsze arkusze do arkuszy poprzednich.

Jakie inne rodzaje połączeń mają zastosowanie w kontekście blachy cynkowej?

Omawiając pokrycia dachowe cynkowe warto wspomnieć również o innych rodzajach połączeń, które też mogą mieć zastosowanie. Mowa o rąbkach stojących. Można wykonać tego rodzaju krycie, gdy wysokość rąbków wynosi od 3 do 5 cm. Chodzi o to, by powstał wolny pas blachy. Jego „obecność” ułatwia ruchy termiczne.

Blacha pocięta na nieduże kwadraty będzie idealnym materiał do pokrycia dachu stromego. W przypadku ścian wież, okien dachowych itd. zastosowanie mają leżące rąbki pojedyncze. Istnieje również możliwość łączenia arkuszy cynkowych z wykorzystaniem rąbków leżących oraz listew.

źródła: W. Martinek, Z. Michnowski, Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Podręcznik dla szkoły zasadniczej, Warszawa 1999.